Åsafossen

Åsafossen kaster seg ut av fjellskråningen rett imot Vassbakken Kro og Camping. Etter at sherpaer fra Nepal har laget sti er det nå en kort og lett tur opp til fossen.